EKG i USG

Badanie EKG bez potrzeby wychodzenia z domu

Co to jest EKG?

Elektrokardiografia spoczynkowa czyli EKG jest jednym z najpopularniejszych badań serca pacjenta, którego wynikiem jest informacja na temat prawidłowości lub zaburzeń w pracy serca pacjenta. Badanie wykonywane jest zarówno w diagnostyce nieprawidłowości pracy serca, jak również profilaktycznie u osób, które posiadają rozrusznik i chcą  monitorować jego stan. Jest również pomocne w ocenie zmian w sercu towarzyszących innym chorobom. Wskazania: omdlenia oraz zawroty głowy, zasłabnięcia, bóle zlokalizowane w klatce piersiowej, nadciśnienie tętnicze lub kołatanie serca.

Jak przebiega badanie?

Badanie przeprowadzane jest w warunkach domowych przez zespół medyczny. Polega ono na analizie pracy serca poprzez graficzną prezentację w postaci wykresu. Badanie EKG wykonywane jest przy użyciu sprzętu posiadającego elektrody, które w trakcie badania przypinane są do klatki piersiowej pacjenta. Elektrody przekazują odczyty do aparatu wykonującego wykres pracy serca.

Interpretacja wyniku

Nasz personel posiada kwalifikację do wykonywania badań EKG w domu pacjenta oraz umiejętność interpretacji otrzymanego badania. Już w kilka minut po badaniu, uzyskają Państwo informację na temat stanu zdrowia swojego serca i dalszych zaleceń.