Wizyty lekarskie

Wizyty lekarskie w domu pacjenta

W zakresie naszych usług oferujemy możliwość zamówienia wizyty lekarza do domu pacjenta. Oferta naszej placówki skierowana jest do osób mieszkających we Wrocławiu lub w jego sąsiedztwie. Gwarantuje to naszym pacjentom szybką obsługę oraz komfort badania wykonywanego w domu.

W trakcie wizyty lekarz ocenia stan zdrowia pacjenta i kwalifikuje go do dalszego leczenia. Lekarz podczas wizyty domowej może na podstawie już wstępnej diagnozy ustalić, czy pacjent wymaga dalszej specjalistycznej pomocy. Lekarz podczas wizyty domowej może na podstawie przysługujących mu uprawnień : wypisać e – receptę na lek, wystawić e – zwolnienie lekarskie z tytułu niezdolności do pracy, wypisać e-skierowanie na badanie lub skierować pacjenta do szpitala lub specjalistycznej placówki.
Potrzebujesz pomocy lekarskiej? Zadzwoń już teraz…